Ärifilosoofia

Visioon

Keevituse, metalli töötlemise ja materjalide turuliider, kes pidevalt laiendab oma partnerite, kaupade ja pakutavate teenuste arvu ja pürgib jätkusuutliku, harmoonilise majandusarengu, pikaajalise konkurentsivõime ja sotsiaalse vastutuse suunas.

Missioon

Tarnides kõrgeima kvaliteediga ja tehniliselt eesrindlikke kaupu ja teenuseid keevituse ja metalli ümbertöötlemise valdkonnas, rahuldada tarbijate vajadusi ja luua väärtusi.

Väärtused

Aus konkurents ja lugupidamine kõigi turul osalejate – klientide, töötajate, partnerite, tarnijate, võlausaldajate, konkurentide ja ametiasutuste – vastu.